STOSOWANIE:

uprawy ekologiczne
uprawy warzyw i owoców
domowe uprawy ziół
krzewy owocowe
odkażanie skażonej gleby

DAWKOWANIE:

W rejonach przemysłowych, gdzie gleby narażone są na skażenie lub na działanie kwaśnych deszczy, przy arteriach samochodowych, będących w obszarach dużych zanieczyszczeń stosujemy 1 saszetkę na 0,5 m2. Odstępy między kolejnymi rzędami saszetek do 50-75 cm.
w rejonach o umiarkowanym ryzyku skażenia gleby stosujemy 1 saszetkę na 1 m2 , a odstępy między rzędami do 1 m.

Ekogleba

oczyszcza glebę i chroni rośliny

ZEO4®EkoGleba to produkt, który trwale usuwa z gleby metale ciężkie i niepożądane zanieczyszczenia.  Zapobiega przechodzeniu zanieczyszczeń z gleby do roślin. Trwale pochłania substancje toksyczne i pierwiastki promieniotwórcze zmniejszając tym samym ich zawartość w roślinach. Odkaża glebę z zanieczyszczeń chemicznych. Poprawia właściwości gleby umożliwiając uprawę roślin w miejscach wcześniej niewskazanych. EkoGleba przeznaczona jest do stosowania w uprawach ekologicznych, co zostało potwierdzone certyfikatem i wpisaniem przez Ministerstwo Rolnictwa na listę środków dopuszczonych do stosowania w ekologicznym rolnictwie.

Jak działa EkoGleba? Usuwa szkodliwe substancje znajdujące się w glebie. Neutralizuje skutki kwaśnych deszczy oraz zanieczyszczeń cywilizacyjnych. Zapobiega przenikaniu toksyn, pestycydów i metali ciężkich do systemu korzeniowego. Gwarantuje zdrowe warzywa i owoce wolne od związków chemicznych.

Jak działa w glebie? EkoGleba to saszetki zawierające zmikronizowane glinokrzemiany poddane procesom zwiększającym ich zdolności jonowymienne. EkoGleba na stałe pochłania metale ciężkie, radionuklidy oraz adsorbuje zanieczyszczenia z gleby takie jak Pb2+(ołów)>Cd2+(kadm)>Cu2+(miedź)>Co2+(kobalt)>Cr2+(chrom)>Zn2+(cynk)>Ni2+(nikiel)>Hg2+(rtęć).

Produkt praktycznie uniemożliwia ich przenikanie do roślin, przez to czyniąc je zdrowszymi. Dzięki temu jakość owoców i warzyw jest na najwyższym poziomie, a plony pozbawione są szkodliwych substancji.  EkoGleba posiada selektywną zdolność do wymiany jonowej (1,2-1,5 mol/kg = 120-150 meq/100 g). O ile na stałe wiąże metale ciężkie (silne kationy) to składniki pokarmowe roślin zawarte zwłaszcza w nawozach takie jak azot (N3-), fosfor (P3-), potas (K+) oraz wapń (Ca2+), magnez (Mg2+) i sód (Na+), zatrzymuje w glebie, by następnie wolno i systematycznie zaopatrywać w nie korzenie roślin. Taka cecha pozwala na zmniejszenie dawki nawozów.

Kiedy, gdzie i jak stosować EkoGlebę?

 1. Uprawa roślin doniczkowych (zioła, pomidory itp.). W doniczce należy umieścić pojedynczą saszetkę. Oczyszczanie ziemi w doniczce trwa średnio do kilku tygodni.
 2. Uprawa warzyw i owoców. Saszetki wsadzać w ziemię w odległości od 0,5 do 1m od siebie w zależności od stopnia zanieczyszczenia gleby. Najlepsze efekty uzyskuje się umieszczając saszetki blisko roślin. Oczyszczanie gleby trwa od 2-3 miesięcy. Czynność powtarzać raz w roku.

EkoGlenba howuse

UWAGA! Aby uzyskać najszybsze i najlepsze efekty należy obficie podlewać miejsca w otoczeniu aplikacji saszetek. Stosować od marca do listopada.

Zastosowanie, dawki. Po zerwaniu plomby należy otworzyć pokrywkę wiaderka. W środku znajduje się 30 saszetek zawierających produkt EkoGleba. Po otworzeniu wiaderka produkt należy zużyć w ciągu 30 dni. W ziemi przygotowujemy niewielkie otwory o głębokości ok 20 cm. W każdy otwór wprowadzamy saszetkę i zasypujemy tak by etykieta była widoczna na powierzchni. Na etykiecie można napisać datę wkonania. Otwory powinny znajdować się w odległości maksymalnie do 0,75-1 metra w jednej linii (np. grządce). Saszetka nie powinna stykać się z systemem korzeniowym rośliny. Kolejne rzędy z EkoGlebą powinny być od siebie w odległości do 0,75-1 metra. Tym samym powinny tworzyć regularną siatkę, w której każda saszetka EkoGleby w zależności od zanieczyszczenia gleby działa na powierzchni 0,5-1 m2. Najlepiej stosować wiosną podczas prac ogrodniczych. Dla osiągnięcia najlepszego rezultatu woreczki należy wymienić jesienią i pozostawić przez zimę do wiosny. ZEO4 będzie aktywne przez kilka miesięcy. EkoGleba w ekologicznej uprawie warzyw. W zależności od stopnia ryzyka skażenia umieszczamy saszetki tworząc regularną siatkę o kwadratowym oczku od 0,5 do 1 metra. Całość obficie podlewać, W doniczkowej uprawie ziół lub warzyw gwarancję zdrowej żywności, pozbawionej toksyn i metali ciężkich otrzymujemy stosując jedną saszetkę na doniczkę. Wówczas stosujemy saszetkę 10 cm. W przypadku krzewów owocowych stosujemy od 2 do 4 saszetek umieszczonych równomiernie w odległości od 30 do 50 cm od krzewu EkoGleba nadaje się również do upraw hydroponicznych. Wówczas stosujemy jedną saszetkę 10 cm lub 20 cm na 5-10 roślin.

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

STOSOWANIE:

oczka wodne
stawy z rybami
zbiorniki wodne
stawy kąpielowe
kaskady
sumpty

DAWKOWANIE:

Nasypywać bezpośrednio do zbiornika wody lub umieścić w worku filtracyjnym. 5 kg, wystarcza na ok 3000 – 5 000 litrów wody w stawie. Zapobieganie: 1,5 kg/m2 powierzchni wody.
W przypadku mocnego zanieczyszczenia należy użyć podwójnej dawki. Najlepsze efekty uzyskuje się umieszczając ZEO4 w dużych kaskadach i sumptach, w bieżącej wodzie.

Oczko Wodne

naturalny system do filtracji wody w zbiornikach wody i stawach

OczkoWodne to naturalny system do filtracji wody w oczkach wodnych i stawach. Może być stosowany jako zamiennik piasku kwarcowego w procesie mechanicznego uzdatniania i oczyszczanie wody. Doskonale współpracuje z innymi materiałami stosowanymi w gospodarce wodnej. Jego przewaga nad metodą biologiczna wynika z niezależności od warunków klimatycznych, oszczędności zajmowanej przestrzeni.

Produkt niezbędny zwłaszcza w zbiornikach z dużą ilością ryb, ponieważ korzystnie wpływa na równowagę biologiczna, stabilizuje pH i utrzymuje na niskim poziomie zawartość zanieczyszczeń organicznych. Kontroluje ilość fosforu, co w dużym stopniu hamuje rozrost glonów. Może całkowicie uniemożliwić ich powstawanie przez co doskonale klaruje wodę. Niezwykle skutecznie pochłania trujący amoniak (NH4), jony amonowe, azotany (NO3), azotyny (NO2). Wiąże fenole i metale ciężkie. Pochłania tłuszcze. Stanowi siedlisko dla pożytecznych bakterii nitryfikacyjnych. Najbardziej skuteczny w dużych kaskadach i sumptach.

Jak działa OczkoWodne?

 • usuwa fluorki z wody
 • stabilizuje cykl azotowy – pochłania amoniak, jony amonowe, wiąże fenole, metale ciężkie
 • powstrzymuje rozrost glonów -kontroluje ilość szkodliwego fosforu w oczku wodnym
 • dba o czystość wody i wspomaga długotrwałe naturalne oczyszczanie wody
 • adsorbuje amoniak, azot i fosfor z oczka wodnego
 • redukuje rzęsę w jeziorku, utrzymuje bakterie nitryfikacyjne
 • adsorbuje związki azotu
 • neutralizuje kwaśną wodę w jeziorkach
 • pochłania azot amoniakalny, metale ciężkie i niektóre substancje organiczne
 • pochłania zapach z wody

Kiedygdzie i jak stosować OczkoWodne?

W przypadku stawów kąpielowych (biobasenów) można wybrać filtrację i czyszczenie tylko w oparciu o wykorzystanie właściwości roślin wodnych. Wówczas aż 70% powierzchni basenu będą zajmowały rośliny. Jeżeli połączymy medium filtracyjne OczkoWodne razem z roślinami wodnymi to uzyskamy aż 70 % powierzchni wolnej od roślin.

Po dwóch latach użytkowania zaleca się wymianę OczkaWodnego. Głównie z powodu „walczących” bakterii nitryfikujących, które zapewniają biologiczną filtrację w jeziorku. Najkorzystniejszym momentem wymiany OczkaWodnego na nowe jest wiosna. Wówczas mamy szansę uaktywnić filtrację biologiczną. Oczyszczaniem i zapewnieniem czystości wody zajmują się: warstwa produktu OczkoWodne, rośliny, ryby, system filtracyjny – pompa i skimmer, ewentualnie siatka.

 • Zapobieganie: 1.5 litrów na metr kwadratowy powierzchni wody.
 • W przypadku mocnego zanieczyszczenia należy użyć podwójnej dawki ZEO4.
 • Nasypywać bezpośrednio do zbiornika wody lub umieścić w worku filtracyjnym. Najlepsze efekty uzyskuje się umieszczając ZEO4 w dużych kaskadach i sumpach, w bieżącej wodzie.

Zawartość opakowania: 5 litrów, wystarcza na ok 3000 – 5 000 litrów wody w stawie.

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

 

 

STOSOWANIE:

regeneracja i zakładanie trawników
uprawa warzyw i kwiatów
sadzenie drzew
uprawy hydroponiczne
składnik substratu glebowego
uprawy doniczkowe

DAWKOWANIE:

trawniki – regeneracja: 2–4 kg/m2 gleby
ogrody – uprawa warzyw: 3–5 kg/m2 gleby
drzewka – sadzenie: 0,3 kg/sztukę po wymieszaniu z substratem
uprawa hydroponiczna: maks. 10% całkowitej objętości
substraty gleby – zależnie od typu substratu: 2-15%
substrat do uprawy płodów: 40–60% ziemi / 20–30% torfu / 15–25% piasku / 2–5% Użyźniacza

Użyźniacz

kompozycja minerałów poprawiająca żyzność gleby

Użyźniacz to w 100% naturalny środek poprawiający właściwości gleby. Otrzymał certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i został zamieszczony w wykazie środków dopuszczonych do stosowania w ekologicznym rolnictwie. Użyźniacz jest idealnym skadnikiem substratów gleby posiadającym doskonałe właściwości wymiany jonowej. Dzięki własnej rozbudowanej strukturze wewnętrznych kanalików magazynuje wodę i substancje odżywcze, które stopniowo uwalnia do korzeni roślin. Dzięki temu też wspomaga wzrost systemu korzeniowego. Użyźniacz pozytywnie wpływa na pH gleby skutecznie ją odkwaszając. Wspomaga przesadzanie roślin i uprawy hydroponiczne.

Jak współpracuje z nawozami? Zastosowanie Użyźniacza w glebie nawożonej nawozami NPK ogranicza wypłukiwanie składników pokarmowych znajdujących się w nawozach. Takie rozwiązanie gwarantuje również ochronę środowiska naturalnego i wód gruntowych. Efektywnie wykorzystuje substancje pokarmowe zawartych w nawozach (NPK), a przez to umożliwia ich efektywne wykorzystanie.

Zalety Użyźniacza:

 • efektywniejsze wykorzystanie nawozów (aspekt ekonomiczny),
 • poprawia strukturę gleby – napowietrzanie gleby,
 • wysoka wymiana jonowa (1,2-1,5 mol/kg = 120-150 meq/100 g),
 • umożliwia zatrzymywanie, regulowanie poziomu i powolne uwalnianie składników pokarmowych w glebie – N, K, Ca, Mg,
 • zapobiega wypłukiwaniu składników pokarmowych do wód podziemnych / chroni wody podziemne (aspekt środowiskowy).

Jak działa Użyźniacz?

 • Gwarantuje ekologiczną uprawę roślin ogrodowych i doniczkowych. Warzywa, owoce, zioła i pozostałe rośliny pozbawione są szkodliwych dla zdrowia substancji.
 • Użyźniacz zapewnia szybki wzrost roślin wspomagając rozwój systemu korzeniowego. Dzięki Użyźniaczowi rośliny regularnie i nieprzerwanie otrzymują składniki pokarmowe zawarte w glebie.
 • Użyźniacz hamuje rozwój grzybów i pleśni bez użycia chemii. Dodatkowo odkwasza i stabilizuje pH gleby.
 • W efekcie stosowania Użyźniacza owoce i warzywa są zdrowe i ekologiczne.

Kiedy, gdzie i jak stosować Użyźniacz?

 1. uprawy doniczkowe (zioła, kwiaty),
 2. uprawa owoców i warzyw,
 3. regeneracja i zakładanie trawników.

Użyźniacz howuse

Zastosowanie, dawki, frakcje. Użyźniacz o frakcji 0-0,2 mm; 0,2-0,5mm and 0,5-1,0 mm, nadaje się do lekkich, piaszczystych gleb o niskiej chłonności wody. Należy wówczas wprowadzić go w ilości ok. 1,5-2,5 kg/m2. Czynność tą powtarzamy w odstępach od 3 do 5 lat. Najlepszym porą roku do aplikacji jest wiosna lub jesień. Zalecana dawka na jeden hektar to ok. 150-250 kg. Do sadzenia młodych drzew stosujemy frakcję 0-0,2; 0,2-0,5 i 0,5-1,0 mm. w taki sposób, że w wykopany wcześniej otwór nasypujemy 500 g Użyźniacza. Następnie przykrywamy go warstwą ok. 10 cm gleby, tak żeby korzenie nie miały kontaktu z zeolitem. Po posadzeniu sadzonek obficie podlewamy wodą. Użyźniacz działa jak gąbka – zatrzymuje ją w swojej strukturze, a następnie systematycznie i nieprzerwanie oddaje ją roślinom. W ten sam sposób również dozuje składniki odżywcze z wcześniej zaaplikowanych nawozów. W przypadku sadzonek stosujemy zmniejszone dozowanie ok. 50 g/sadzonka. Natomiast w przypadku winorośli i chmielu dawka ta wynosi ok.100 g/sadzonka. Użyźniacz o frakcji 0-0,2; 0,2-0,5 i 0,5-1,0 mm stosujemy w ekologicznej uprawie warzyw. W przygotowany pod nasiona rowek nasypujemy ok. 1 cm Użyźniacza. Następnie przykrywamy go ziemią i wysiewamy nasiona. Po wszystkim obficie podlewamy wodą. Do uprawy kwiatów doniczkowych najbardziej odpowiednią frakcją jest frakcja 0,5-1,0 mm. Najlepsze rezultaty otrzymujemy po zmieszaniu Użyźniacza bezpośrednio z glebą. Możnemy też nasypać na dno doniczki warstwę ok 2-3 cm, którą następnie zasypujemy ziemią.

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

 

STOSOWANIE:

regeneracja i zakładanie trawników
uprawa warzyw i kwiatów
sadzenie drzew
uprawy hydroponiczne
składnik substratu glebowego
uprawy doniczkowe

DAWKOWANIE:

trawniki – regeneracja: 2–4 kg/m2 gleby
ogrody – uprawa warzyw: 3–5 kg/m2 gleby
drzewka – sadzenie: 0,3 kg/sztukę po wymieszaniu z substratem
uprawa hydroponiczna: maks. 10% całkowitej objętości
substraty gleby – zależnie od typu substratu: 2-15%
substrat do uprawy płodów: 40–60% ziemi / 20–30% torfu / 15–25% piasku / 2–5% Nawadniacza

Nawadniacz

minerał utrzymujący stałą wilgotność w korzeniach roślin

ZEO4®Nawadniacz to w 100% naturalne ekologiczne podłoże utrzymujące wodę w glebie. Nawadniacz przeznaczony jest do stosowania w uprawach ekologicznych. Główna cecha Nawadniacza to zdolność zatrzymywania i gromadzenia wody w swojej krystalicznej strukturze. Produkt reguluje jej ilość w systemie korzeniowym roślin, przez co wpływa na lepsze plony. Ta krystaliczna budowa zapobiega wypłukiwaniu składników pokarmowych do wód podziemnych. Nawadniacz gromadzi je,  by później w miarę zapotrzebowania oddać roślinom. Doskonale zapobiega wypłukiwaniu nawozów z gleby. Reguluje pH gleby i zapobiegając jej zakwaszeniu. Zdecydowanie poprawia napowietrzenie gleby.

Jedną z najważniejszych zalet Nawadniacza to jego pozytywny wpływ na stabilizację pH gleby i pomoc w rozwoju systemu korzeniowego. Produkt został dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych. Korzystnie wpływa na wzrost roślin oraz na gospodarkę wodną również w okresie zimowym. Podczas reakcji wiązania wilgoci wydziela się ciepło co zwłaszcza w okresach zimowych zwiększa szanse roślin na przetrwanie.

Najważniejsze zalety:

 • W naturalny sposób zapobiega wysuszaniu gleby. W swojej strukturze magazynuje wodę, którą systematycznie oddaje rośliną.
 • Ogranicza parowanie wody, a tym samym wysuszanie górnej warstwy gleby nawet w upalne dni. Znacząco zmniejsza zużycie wody ogrodowej.
 • Niweluje skoki temperatury gleby – nocą ogrzewa, a w dzień chłodzi, co sprzyja wzrostowi roślin.
 • Dodatkowo stabilizuje pH gleby.

Jak działa? Nawadniacz to ekologiczny polepszacz gleby, który stosuje się jako podłoże do zakładania trawników, pól gofowych, ogrodów oraz do uprawiania owoców i warzyw. Warstwa Nawadniacza zatrzymuje wodę (retencja w glebie) przez dłuższy czas, dzięki czemu rośliny pobierają ją wolniej i przede wszystkim w sposób ciągły. Znacząco poprawia właściwości gleby. Posiada doskonałe właściwości wymiany jonowej oraz zdolność do odwracalnej hydratacji i dehydratacji. Nawadniacz wiąże i powoli uwalnia składniki pokarmowe w glebie. Dzięki niemu możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie nawozów (NPK).

Jak współpracuje z nawozami? Nawadniacz posiada dużą zdolność do wymiany jonowej (1,2-1,5 mol/kg = 120-150 meq/100 g) co bezpośrednio umożliwia zatrzymywanie w glebie składników nawozów takich jak azot (N), potas (K), fosfor (P), wapń (Ca) i magnez (Mg) w glebie, bu następnie wolno i systematycznie zaopatrywać w nie rośliny. Taka cecha pozwala na zmniejszenie dawki nawozów mineralnych, co jest pożądane zwłąszcza na terenach z dużą ilością opadów.

Kiedy, gdzie i jak stosować Nawadniacz?

 1. uprawa roślin doniczkowych
 2. uprawa owoców i warzyw
 3. podłoże do trawników

Nawadniacz howuse

 

Zastosowanie, dawki, frakcje. Nawadniacz o frakcji 1,0-2,5 mm przeznaczony jest do ciężkich gleb gliniastych. Produkt należy stosować w dawce 500-700 g/m2. Czynność tą powtarzamy w odstępach od 3 do 5 lat. Najlepszym porą roku do aplikacji jest wiosna lub jesień. Zalecana dawka na jeden hektar to ok. 50-70 kg.  Nawadniacz o frakcji 1,0-2,5 mm, 2,5-5,0 mm, 4,0-8,0 mm 1,0-5,0 mm jest idealny do kwaiatowych upraw hydroponicznych. Wymagane składniki odżywcze dostarczane są do roślin wraz z roztworem nawozu. Do sadzenia młodych drzew stosujemy frakcję 1,0-2,5 mm. w taki sposób, że w wykopany wcześniej otwór nasypujemy 500 g Nawadniacza. Następnie przykrywamy go warstwą ok. 10 cm gleby, tak żeby korzenie nie miały kontaktu z zeolitem. Po posadzeniu sadzonek obficie podlewamy wodą. Nawadniacz działa jak gąbka – zatrzymuje ją w swojej strukturze, a następnie systematycznie i nieprzerwanie oddaje ją roślinom. W ten sam sposób również dozuje składniki odżywcze z wcześniej zaaplikowanych nawozów.W przypadku sadzonek stosujemy zmniejszone dozowanie ok. 50 g/sadzonka. Natomiast w przypadku winorośli i chmielu dawka ta wynosi ok.100 g/sadzonka. Nawadniacz o frakcji 1,0-2,5 mm stosujemy w ekologicznej uprawie warzyw. W przygotowany pod nasiona rowek nasypujemy ok. 1 cm Nawadniacza. Następnie przykrywamy go ziemią i wysiewamy nasiona. Po wszystkim obficie podlewamy wodą. Do uprawy kwiatów doniczkowych najbardziej odpowiednią frakcją są frakcje 1,0-2,5 mm, 2,5-5,0 mm, 4-8 mm, 1,0-5,0 mm. Najlepsze rezultaty otrzymujemy po zmieszaniu Nawadniacza bezpośrednio z glebą. Możnemy też nasypać na dno doniczki warstwę ok 2-3 cm, którą następnie zasypujemy ziemią.

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

%d bloggers like this: