STOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do ekologicznych piaskownic.
Można stosować jako nawierzchnia chodników, ścieżek,wybiegów dla zwierząt, placów zabaw, parkingów

 

EkoPiasek

Bezpieczna piaskownica to zdrowe dzieci.

EkoPiasek to ekologiczny i najzdrowszy zamiennik zwykłego piasku w piaskownicy. Jego właściwości neutralizacji moczu zwierząt, czy chorobotwórczych zarazków sprawiają, że dzieci nie są narażone na zachorowania. Jest niezwykle skuteczny, a do tego ekonomiczny. EkoPiasek należy do grupy produktów ZEO4® zawierających zeolit, czyli zmikronizowane glinokrzemiany poddane procesom zwiększającym ich zdolności jonowymienne. To właśnie ten proces aktywacji gwarantuje eliminacje toksycznych substancji z miejsca zabaw Twojego dziecka.

W przeciwieństwie do zwykłego piasku zanim trafi do sprzedaży poddawany jest kontroli jakości. Wykonywane są badania na obecność metali ciężkich, dioksyn, PCB, mikrobiologii gwarantujące bezpieczeństwo zdrowia ludzi. Zalety EkoPiasku:

 • bezpieczny dla dzieci, zwierzęta, flory i fauny,
 • ze względu na swoją niską twardość (porównanie w skali Mohsa: diament-10, piasek SiO2-6, EkoPiasek-4) jest delikatniejszy niż piasek. Dzięki temu nie tylko nie rysuje podłóg wewnątrz domu, ale i chroni przed zarysowaniami zewnętrzne ścieżki z  kamienia, płyt i kostki.
 • chroni zieleń i środowisko,
 • przyjazny roślinom: zwiększa magazynowanie substancji odżywczych i wody w glebie,
 • nie powoduje korozji samochodów,
 • nie niszczy obuwia i ubrań.
 • nie zawiera rakotwórczego pyłu krzemionkowego tak jak zwykły piasek,

EKOLOGIA EkoPiasek jest produktem całkowicie naturalnym i ekologicznym, a przy tym niezwykle skutecznym i ekonomicznym. To najbardziej przyjazna środowisku alternatywna, która chroni faunę i florę. Dodatkowo eliminuje z gleby szkodliwe metale ciężkie jak Pb2+(ołów)>Cd2+(kadm)>Cu2+(miedź)>Co2+(kobalt)>Cr2+(chrom)>Zn2+(cynk)>Ni2+(nikiel)>Hg2+(rtęć). EkoPiasek neutralizuje nie tylko te szkodlwie substancje, ale i radionuklidy oraz pozostałe zanieczyszczenia. Działa niezwykle skutecznie uniemożliwiając ich przenikanie do roślin, przez to czyniąc je zdrowszymi. Dzięki temu środowisko naturalne jest chronione, a rośliny pozbawione szkodliwych substancji.

EkoPiasek to produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. Chronić oczy. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 60 miesięcy od daty wysypania do piaskownicy.

 

 

UltraClin

w trosce o środowisko naturalne

UltraClin – to sorbent sypki, pochodzenia naturalnego. Przeznaczony do usuwania rozlanych substancji takich jak – olej, paliwa i ciecze ropopochodne, tłuszcze, smary, chłodziwa i wody. UltraClin jest chemicznie obojętny, niepalny, nieszkodliwy i ekologiczny. Dzięki swej krystalicznej strukturze trwale wiąże usuwane substancje, a porowata struktura sprawia, że ma bardzo wysoką chłonność.

Produkt ma niską twardość (1.5-2.5 w skali Mohsa) co daje gwarancję, że nie porysuje cennej powierzchni granitu (8-9), czy też marmuru (6-7).

Zastosowanie:
UltraClin powinien być obecny wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wycieku szkodliwych substancji płynnych. Nie tylko stacje benzynowe, warsztaty samochodowe i magazyny substancji płynnych narażone są na „małe katastrofy”. UltraCLin w mniejszych, poręcznych opakowaniach przeznaczony jest również do gospodarstw domowych. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w garażach, na podjazdach z kostki brukowej itp.

Skład chemiczny

 • SiO2 – 65.00 – 71.30 %
 • Al2O3 – 11.50 – 13.10 %
 • CaO – 2.70 – 5.20 %
 • K2O – 2.20 – 3.40 %
 • Fe2O3 – 0.70 – 1.90 %
 • MgO – 0.60 – 1.20 %
 • Na2O – 0.20 – 1.30 %
 • TiO2 – 0.10 – 0.30 %
 • Si/Al  – 4.80 – 5.40

Właściwości fizyczne i mechaniczne

 • temperatura mięknięcia – 1.260 oC
 • temperatura topnienia – 1.340 oC
 • temperatura płynięcia – 1.420 oC
 • wytrzymałość na ściskanie – 33 MPa
 • ciężar właściwy – 2.200-2.440 kg/m3
 • gęstość objętościowa – 1.600-1.800 kg/m3
 • wygląd i zapach – zielony bez zapachu
 • porowatość – 24 – 32 %
 • średnica porów – 0.4 nm (4Å)
 • ścisłość – 70%
 • czystość – 70%
 • twarość w skali Mohsa – 1.5 – 2.5
 • postać fizyczna w 20oC – stała

Reaktywność

 • odporność na działanie kwasu – 79,5% bez ryzyka rozkładu
 • odporność na działanie temperatury – do 400 oC bez ryzyka polimeryzacji
 • powierzchnia właściwa (BET) – 30 – 60 m2/g
 • rozpuszczalność w wodzie – nie rozpuszcza się

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość przed użyciem można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 60 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

STOSOWANIE

Produkt zwiększający przyczepności na śniegu i lodzie. W ruchu pieszych: chodniki, ścieżki,wybiegi dla koni, wejścia, schody, lądowiska, dziedzińce, place zabaw, parki. W ruchu pojazdów kołowych: drogi i parkingi, podjazdy

DAWKOWANIE 

 • Śnieg: 0,5 do 2 kg/10m2.
 • Lód: od 1 do 3 kg/10m2

PAKOWANIE

 • „solniczka” 2,5 kg
 • „solniczka” 4 kg
 • worki 25 kg
 • big bag 500 kg, 1000 kghttp://zeo4.pl/wp-admin/edit.php
 • luzem

StopLód

Gwarantowana przyczepność na lodzie i śniegu

StopLód to naturalny i ekologiczna alternatywa dla soli drogowej, który dzięki swojej porowatej strukturze zwiększaja przyczepność na śniegu i lodzie. Może być stosowany na wszystkich powierzchniach. Działa natychmiast.

Woda, która za dnia pojawia się na warstwie lodu jest następnie ponownie wiązana kiedy wchodzi w interakcję ze StopLód. Dzięki temu lód jest „suchy”, a minerał wnika w niego tworząc przyczepną warstwę zewnętrzną. Te właściwości fizyczne sprawiają, że jest to jedyny na rynku produkt zapewniający natychmiastową i długotrwałą przyczepność. Jest idealnym rozwiązaniem zwłaszcza w rejonach górskich, gdzie niezawodna przyczepność wymagana jest szczególnie. Zalety StopLód:

 • bezpieczny dla dzieci, zwierzęta, flory i fauny,
 • umożliwia natychmiastowe chodzenie po lodzie i śniegu,
 • po połączeniu się z lodem i śniegiem daje efekt „papieru ściernego”,
 • ze względu na swoją niską twardość (porównanie w skali Mohsa: diament-10, piasek SiO2-6, StoLód-4) jest delikatniejszy niż piasek. Dzięki temu nie tylko nie rysuje podłóg wewnątrz domu, ale i chroni przed zarysowaniami zewnętrzne ścieżki z  kamienia, płyt i kostki.
 • ma pozytywny wpływ na rośliny i środowisko,
 • nie powoduje korozji samochodów,
 • nie niszczy obuwia i ubrań,
 • aż 9 razy bardziej wydajny niż sól drogowa

EKOLOGIA StopLód jest produktem ekologicznym, a przy tym niezwykle skutecznym i ekonomicznym. To najbardziej przyjazna środowisku alternatywna dla szkodliwej soli drogowej, która niszczy faunę i florę. Sól gromadzi się w glebie uniemożliwiając roślinom pobieranie wartości odżywczych. Dodatkowo zawiera szkodliwe metal ciężkie jak Pb2+(ołów)>Cd2+(kadm)>Cu2+(miedź)>Co2+(kobalt)>Cr2+(chrom)>Zn2+(cynk)>Ni2+(nikiel)>Hg2+(rtęć). StopLód neutralizuje nie tylko te szkodlwie substancje, ale i radionuklidy oraz pozostałe zanieczyszczenia w glebie. Działa niezwykle skutecznie uniemożliwiając ich przenikanie do roślin, przez to czyniąc je zdrowszymi. Dzięki temu środowisko naturalne jest chronione, a rośliny pozbawione szkodliwych substancji.

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

STOSOWANIE:

wkład do urządzeń filtracyjnych w basenach pływackich i rehabilitacyjnych, rodzinnych, brodzikach, fontannach, oczkach kąpielowych

DAWKOWANIE:

1 kg / 1 m3 do urządzenia filtracyjnego albo zamiana piasku na taką samą ilość AquaFilter

 

AquaFilter

naturalny wkład filtracyjny do uzdatniania wody w basenie

ZEO4®AquaFilter jest naturalnym medium filtracyjnym do czyszczenia i uzdatniania wody w basenie (pływackim, rodzinnym, dziecinnym, rehabilitacyjnym, oczku kąpielowym). Pomaga utrzymać krystalicznie czystą wodę bez zanieczyszczeń. Tajemnica skuteczności AquaFilter leży w jego zdolności do wymiany jonowej. To ta cecha umożliwia adsorbowanie dużych ilości substancji szkodliwych z wody.  W porównaniu z innymi materiałami filtracyjnymi posiada wielokrotnie większą powierzchnię zdolną do oczyszczania. Podstawowe cechy produktu:

 • ekstremalnie duża powierzchnia adsorbująca niepożądane substancje,
 • zapewnia potrójne filtrowanie (makrofiltrowanie, mikrofiltrowanie, wymiana jonowa),
 • skuteczniejsze wyłapywanie zanieczyszczeń w porównaniu z piaskiem, który jest cięższy i zapycha filtry,
 • pochłania azotany, azotyny, adsorbuje fosfaty i inne zanieczyszczenia, które są powodem powstawania chloroaminy,
 • usuwa amoniak z wody przez co zmniejsza zapotrzebowanie na jej chlorowanie,
 • rzadsze płukanie filtru daje duże oszczędności,
 • zwiększa skuteczność substancji odkażających,
 • nietoksyczny i niealergiczny,
 • eliminuje zapach i podrażnienie oczu.

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

%d bloggers like this: