Produkty serii Feed

STOSOWANIE:

Bezpośrednie wprowadzanie do kompletnej mieszanki paszowej
Produkcja premiksów
Dodatek technologiczny / substancja zapobiegająca spiekaniu
Stabilizator pH żwacza/układu pokarmowego
Terapia / zapobieganie biegunce
Dodatek do siary / mleka dla cieląt

DAWKOWANIE:

2% w paszy.
mieszanki paszowe: 0,5–1% kompletnej paszy
zapobieganie biegunce: 1-3 kg/t paszy
leczenie biegunek: 3-5 kg/t paszy
dodatek do siary: 1 g / kg masy żywej

 

Trzoda

bezpieczna pasza podstawą dobrego żywienia trzody

ZEO4®FEED DLA TRZODY to materiał wiążący, który utrzymuje wodę w czasie produkcji pasz. Dzięki zdolności absorbowania wilgoci z paszy i premiksów zapobiega tworzeniu się grudek. Sprawia, że środowisko jest zdrowsze i czystsze (absorbcja wody i amoniaku). Jest chemicznie obojętny, a dzięki temu jest doskonałym nośnikiem w produkcji premiksów, pasz uzupełniających i koncentratów. Synergetyk współpracujący z enzymami obniżający lepkości i zwiększający przyswajalność paszy. Właściwości ZEO4®FEED umożliwiają stosowanie w karmieniu zwierząt więcej płynnych składników. Pobierz ulotkę. 

Pozytywne wpływ na proces trawienia:

 • odpowiada za buforowanie treści żwacza poprawiając stabilność pH i zmniejszając ryzyko pojawienia się kwasicy,
 • zwiększa zawartość lotnych kwasów tłuszczowych niezbędnych w syntezie białka,
 • zwiększa zawartość propionów wpływając na efektywniejszą produkcję mleka,
 • wchłaniana amoniak w żwaczu, co ogranicza wnikanie mocznika do mleka,
 • spowalnia przejście paszy przez przewód pokarmowy, co skutkuje efektywniejszym wchłanianiem składników odżywczych,
 • wiąże bioaminę, kadawerynę, putrescynę, toksyny, metabolity, amoniaku adsorbowane selektywnie,
 • obniża energię potrzebną do metabolizmu, przez co zwiększa przyrost i odporność zwierząt,
 • pobudza perystaltykę jelit powodując lepsze wchłanianie składników,
 • ZEO4®FEED będąc transporterem składników pokarmowych nie metabolizuje i nie ulega degradacji w przewodzie pokarmowym.
 • łagodzi zespół jelita drażliwego.

Korzyści:

 • lepsza jakość mięsa (adsorpcja bioaminy),
 • szybszy przyrost, większa odporność, poprawa stanu zdrowia,
 • poprawia płodność.

Wpływ na środowisko naturalne:

 • ograniczenie wydzielania amoniaku,
 • niweluje przykre zapachy i wilgoć ekskrementów, które są przyczyną występowania chorób mięśniowo-szkieletowych,
 • nietoksyczny dla środowiska (bionawóz),
 • poprawia dobrostan zwierząt.

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

STOSOWANIE:

Bezpośrednie wprowadzanie do kompletnej mieszanki paszowej
Produkcja premiksów
Dodatek technologiczny / substancja zapobiegająca spiekaniu
Stabilizator pH żwacza/układu pokarmowego
Terapia / zapobieganie biegunce
Dodatek do siary / mleka dla cieląt

DAWKOWANIE:

dorosłe sztuki: 150 – 200 g / sztukę / dzień lub 1% w paszy
cielęta: 100 – 150 g / szt / dzień lub 1% w paszy.
mieszanki paszowe: 0,5–1% kompletnej paszy
zapobieganie biegunce: 1-3 kg/t paszy
leczenie biegunek: 3-5 kg/t paszy
dodatek do siary: 1 g / kg masy żywej

 

Bydło

bezpieczna pasza podstawą dobrego skarmiania bydła

ZEO4®FEED DLA BYDŁA to materiał wiążący, który utrzymuje wodę w czasie produkcji pasz. Dzięki zdolności absorbowania wilgoci z paszy i premiksów zapobiega tworzeniu się grudek. Sprawia, że środowisko jest zdrowsze i czystsze (absorbcja wody i amoniaku). Jest chemicznie obojętny, a dzięki temu jest doskonałym nośnikiem w produkcji premiksów, pasz uzupełniających i koncentratów. Synergetyk współpracujący z enzymami obniżający lepkości i zwiększający przyswajalność paszy. Właściwości ZEO4®FEED umożliwiają stosowanie w karmieniu zwierząt więcej płynnych składników. Pobierz ulotkę. 

Pozytywne wpływ na proces trawienia:

 • odpowiada za buforowanie treści żwacza poprawiając stabilność pH i zmniejszając ryzyko pojawienia się kwasicy,
 • zwiększa zawartość lotnych kwasów tłuszczowych niezbędnych w syntezie białka,
 • zwiększa zawartość propionów wpływając na efektywniejszą produkcję mleka,
 • wchłaniana amoniak w żwaczu, co ogranicza wnikanie mocznika do mleka,
 • spowalnia przejście paszy przez przewód pokarmowy, co skutkuje efektywniejszym wchłanianiem składników odżywczych,
 • selektywnie wiąże bioaminę, kadawerynę, putrescynę, toksyny, metabolity, amoniak,
 • obniża energię potrzebną do metabolizmu, przez co zwiększa przyrost i odporność zwierząt,
 • pobudza perystaltykę jelit powodując lepsze wchłanianie składników,
 • ZEO4®FEED będąc transporterem składników pokarmowych nie metabolizuje i nie ulega degradacji w przewodzie pokarmowym.
 • łagodzi zespół jelita drażliwego.

Korzyści:

 • większa produkcja mleka (propionian),
 • lepsza jakość mięsa (adsorpcja bioaminy),
 • szybszy przyrost, większa odporność, poprawa stanu zdrowia,
 • poprawia płodność.

Wpływ na środowisko naturalne:

 • ograniczenie wydzielania amoniaku,
 • niweluje przykre zapachy i wilgoć ekskrementów, które są przyczyną występowania chorób mięśniowo-szkieletowych,
 • nietoksyczny dla środowiska (bionawóz),
 • poprawia dobrostan zwierząt.

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

STOSOWANIE:

Bezpośrednie wprowadzanie do kompletnej mieszanki paszowej
Produkcja premiksów
Dodatek technologiczny / substancja zapobiegająca spiekaniu
Stabilizator pH żwacza/układu pokarmowego
Terapia / zapobieganie biegunce

DAWKOWANIE:

I faza: 0,5% w paszy,
II faza: 1,0% w paszy,
III faza: 1,5% w paszy,
IV faza: 2,0% w paszy.
mieszanki paszowe: 0,5–1% kompletnej paszy
zapobieganie biegunce: 1-3 kg/t paszy
leczenie biegunek: 3-5 kg/t paszy

FRAKCJE:

bezpośrednie do mieszanki paszowej: micro200/ 0-0,2/ 0,2-0,5/ 0-1/ 0,5-1/ 0,2-1 mm
produkcja premiksów: 0,2-0,5mm
dodatek technologiczny/substancja przeciwspiekowa: micro 200/ 0-0,2/ 0,2-0,5/ 0,5-1/ 0-1mm
stabilizator pH żwacza/układu pokarmowego: 0-1/ 0,5-1mm
terapia/zapobieganie biegunce: micro 200/ micro 50/ 0-0,2/ 0-1 mm

 

 

 

 

Drób

szybka tucz i duża nieśność

ZEO4®FEED DLA DROBIU to materiał wiążący, który utrzymuje wodę w czasie produkcji pasz. Dzięki zdolności absorbowania wilgoci z paszy i premiksów zapobiega tworzeniu się grudek. Sprawia, że środowisko jest zdrowsze i czystsze (absorbcja wody i amoniaku). Jest chemicznie obojętny, a dzięki temu jest doskonałym nośnikiem w produkcji premiksów, pasz uzupełniających i koncentratów. Synergetyk współpracujący z enzymami obniżający lepkości i zwiększający przyswajalność paszy. Właściwości ZEO4®FEED umożliwiają stosowanie w karmieniu zwierząt więcej płynnych składników. Pobierz ulotkę. 

Pozytywne wpływ na proces trawienia:

 • dostarcza wodę w procesie trawienia
 • śrut dla mechanicznego kruszenia pokarmu w żołądu
 • spowalnia przejście paszy przez przewód pokarmowy, co skutkuje efektywniejszym wchłanianiem składników odżywczych,
 • wiąże bioaminę, kadawerynę, putrescynę, toksyny, metabolity,
 • obniża energię potrzebną do metabolizmu, przez co zwiększa przyrost i odporność zwierząt,
 • pobudza perystaltykę jelit powodując lepsze wchłanianie składników,
 • ZEO4®FEED będąc transporterem składników pokarmowych nie metabolizuje i nie ulega degradacji w przewodzie pokarmowym.
 • łagodzi zespół jelita drażliwego.

Korzyści:

 • lepsza jakość mięsa,
 • szybszy przyrost wagi, większa odporność, poprawa stanu zdrowia,
 • większa wydajność niosek,
 • wysoka jakość jaj.

Wpływ na środowisko naturalne:

 • ograniczenie wydzielania amoniaku,
 • niweluje przykre zapachy i redukuje wilgoć ściółki
 • ogranicza występowanie chorób mięśniowo-szkieletowych,
 • nietoksyczny dla środowiska (bioodpady/obornik),
 • poprawia dobrostan zwierząt.

Produkt w 100% naturalny, bezwonny, nietoksyczny, neutralny dla zwierząt i ludzi, nie podrażnia skóry, bez dodatków i barwników. W przypadku spożycia nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt i ludzi. Produkt zawiera zeolit. PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane.  Zużyte opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. W razie nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy wymienić w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

%d bloggers like this: