FAQ

Co to jest zeolit?

Zeolit to naturalny minerał  z grupy glinokrzemianów. Nazwa pochodzi z gr. dzeo = wrzeć, zein = gotować i lithos = kamień co oznacza „wrzące kamienie”. Nazwa nawiązuje do cechy charakterystycznej tego minerału –  że pod wpływem ogrzewania zawarta w nich woda wrze, pokrywając powierzchnię pęcherzykami. To efekt uwalniania się wody w zeolitach.

Zeolity powstały w ciągu milionów lat  w wyniku procesów osadzania się popiołu wulkanicznego i jego przemian fizykochemicznych. Do grupy tej zalicza się klinoptylolit.

Budowa zeolitu oparta jest o strukturę małych kanalików o właściwościach adsorpcyjnych. Wymiary kanalików są dostatecznie duże aby mogły ta przeniknąć molekuły o wymiarach kilku dziesiątych nanometra ale jednocześnie dość duże aby nie zatrzymały się tu takie molekuły jak witaminy czy aminokwasy. Ta siatka zeolitu działa jak selektywne sito, które zatrzymuje niektóre molekuły (np. amoniak, metale  ciężkie, gazy zapachowe i wodę) a inne nie.

Dzięki takim właściwością zeolity mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli oraz budownictwie, ochronie środowiska przy oczyszczaniu wód i spalin.

 

Jak pozyskuje się zeolit?

Zeolit to  naturalny minerał, który  wydobywa się w kopalniach. Najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie i tworzącym największe zasoby jest klinoptylolit. W Polsce największe pokłady tego minerału występują na Dolnym Śląsku oraz we wschodniej części fliszowych Karpat.

Na świecie – w USA, Syrii, Austrii, Bułgarii, Kandzie, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Japoniii, Nowej Zelandii i Indiach.

 

Jakie właściwości ma zeolit?

Zeolit posiada nadzwyczajne właściwości fizyczne, które zawdzięcza swej krystalicznej budowie i unikalnej zdolności wymiany jonów.

Duża ilość kanalików w ich strukturze powoduje, że ten minerał pochłania z gleby, wody a nawet z powietrza szkodliwe związki chemiczne. Dlatego wykorzystywany jest do oczyszczania gazów, gleby  i wody z metali ciężkich.  Ponadto ma umiejętność wiązania wody i powolnego jej uwalniania co sprawia, że jest naturalnym użyźniaczem i nawadniaczem podłoża w ogrodach, trawnikach czy donicach.

 

Dlaczego zeolit pochłania z gleby metale ciężkie takie jak np. ołów, rtęć czy kadm?

Dzięki swojej krystalicznej strukturze opartej na konstrukcji plastra miodu i obdarzonym, rzadkim wśród minerałów, ujemnym ładunkiem magnetycznym absorbuje metale ciężkie i toksyny, które są  naładowane dodatnio. Wpływ struktury i pola magnetycznego sprawia, że zeolit nie zwraca metali ciężkich, które wcześniej zaabsorbował. Zamyka je w swojej strukturze jak w klatce (należą do nich metale ciężkie, pestycydy i herbicydy).

 

Jakie zastosowanie ma zeolit?

Z uwagi na swoje właściwości zeolity mają zastosowanie:

 • do oczyszczania gazów, wody i gleby z metali ciężkich, toksyn oraz cząsteczek radioaktywnych (doskonale wychwytują jony ołowiu, cynku, miedzi i rtęci oraz promieniotwórcze izotopy strontu i cezu)
 • jako składnik proszków do prania zmiękczający wodę
 • do produkcji nawozów mineralnych
 • jako środek poprawiający właściwości gleby (nawadnia u użyźnia)
 • w przemyśle spożywczym do pasz dla zwierząt (adsorbuje pleśnie i pasożyty, zapobiega zbrylaniu)
 • jako składnik podłoża w hodowli drobiu (wchłania przykre zapachy)
 • w petrochemii
 • jako surowiec do wyrobu cementu, lekkich kruszyw i papieru
 • jako wkład filtracyjny w filtrach akwariowych (neutralizuje szkodliwy amoniak i fosforany)
 • w przemyśle kosmetycznym jako składnik kremów (oczyszcza, detoksykuje skórę)
 • w przemyśle farmaceutycznym jako wyrób medyczny (detoks organizmu, oczyszczanie przewodu pokarmowego)

 

Czy zeolit jest bezpieczny dla środowiska?

Zeolit, według licznie przeprowadzonych badań, nie wpływają negatywnie na gospodarkę wodną  czy też gleby. Wręcz przeciwnie – odgrywają pozytywną rolę w ich oczyszczaniu. Służą jako naturalne wyłapywacze zanieczyszczeń z wody i gleby.  Są również biodegradowalne.

 

Czy zeolit jest nawozem?

Zeolit nie jest nawozem rozumianym jako związek dostarczający roślinom składników odżywczych. Potocznie jest nazywany nawozem ale jest to w rzeczywistości środek poprawiający właściwości gleby. Nie zawiera on bowiem składników  odżywczych ale dzięki swej strukturze i właściwościom fizykochemicznym poprawia cechy gleby a tym samym wpływa pozytywnie na rozwój roślin i poprawę plonów. Absorbuje z gleby szkodliwe substancje, wiąże składniki pokarmowe i wodę a następnie stopniowo je uwalnia dzięki czemu zapobiega wypłukiwaniu z gleby substancji odżywczych, zapobiega przesuszaniu gleby, ułatwia ukorzenienie roślin, wydłuża działanie nawozów i zapobiega nadmiernemu nawożeniu.

 

Czym różni się środek poprawiający właściwości gleby od nawozu?

Nawóz w potocznym znaczeniu to środek wzbogacający glebę w składniki pokarmowe niezbędne  dla roślin mający zwiększyć wysokość i jakość plonów. Niestety nawozy mineralne oprócz oczywistych korzyści niosą za sobą również szkody dla środowiska i człowieka poprzez zanieczyszczenia wód gruntowych czy zakwaszenie i zasolenie gleb.

Środek poprawiający właściwości gleby jak nazwa wskazuje wpływa w sposób bezpośredni na glebę poprawiając jej właściwości, które w sposób pośredni pomagają roślinom lepiej rosnąć i osiągać większe plony.  W przypadku zeolitu poprawa właściwości gleby polega na jej odpowiednim nawodnieniu, zapobieganiu wysuszeniu, właściwemu napowietrzeniu, zmniejszeniu jej kwasowości, oczyszczeniu z jonów metali ciężkich. Ziemia jest przez to bardziej urodzajna. A wiadomo – lepsza gleba to piękniejsze rośliny i lepsze plony.

 

Czym zeolit różni się od klasycznych nawozów NPK?

Nawozy NPK to wieloskładnikowe nawozy mineralne zawierające azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny. Zawierają one składniki pokarmowe dla rośli w różnych proporcjach NPK. Jednak zły ilościowo rozkład składników mineralnych w glebie wpływa niekorzystnie na uprawy i dlatego nawozy te zostały wykluczone ze stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Produkty Zeo4 Garden należą do grupy środków poprawiających właścowości gleby. Nie zawierają one składników odżywczych ale poprzez poprawę jakości gleby, jej odpowiednie nawodnienie, odkwaszenie, oczyszczenie z pierwiastków ciężkich, pozytywnie wpływają na jakość plonów  – sprawiają, że są ekologiczne i zdrowe.

 

Czy produkty z serii GARDEN można mieszać z nawozami?

Produkty Zoe4 Garden można mieszać z nawozami. Zeolit zawarty w  naszych produktach sorbuje składniki pokarmowe z nawozu  np. azot, fosfor czy potas z nawozów NPK, a następnie systematycznie ja uwalnia sprawiając, że rośliny są dobrze odżywiane podczas całej swojej wegetacji. Ta cecha pozwala na zmiejszenie dawki stosowanych nawozów mineralnych.

 

Czy produkty oparte na zeolicie są bezpieczne? 

Klinoptylolit, będący głównym składnikiem naszych produktów jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Nie jest nawozem a poprzez swoje właściwości poprawia właściwości gleby (oczyszcza ją, odkwasza) poprawiając tym samym kondycję roślin.  Jako naturalny minerał może być stosowany w rolnictwie ekologicznym, przy uprawie warzyw, owoców i ziół spożywanych przez człowieka. Absorbuje z gleby zanieczyszczenia w postaci pierwiastków ciężkich chroniąc uprawy przez ich wchłanianiem.

 

Dlaczego produkty Zeo4Garden można stosować w rolnictwie ekologicznym?

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który pozwala produkować produkty rolnicze przy wykorzystaniu jedynie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie. Zeolit jest naturalnym minerałem, stosowanym jako środkiem poprawiający właściwości gleby. W Rozporządzeniach Rady  WE w sprawie produkcji ekologicznej określony jako mączka naturalna (skalna) i glinki. Zeolit należy traktować nie jako źródło składników pokarmowych, ale przede wszystkim jako materiał poprawiający właściwości gleb bardzo lekkich i lekkich poprzez poprawę ich pojemności wodnej, zwiększenie zdolności sorpcyjnej i poprawę struktury. Nie należy do nawozów  mineralnych ani nie jest syntetycznym środkiem ochrony roślin, które są zabronione w gospodarstwie ekologicznym.  Jest bezpieczny w stosowaniu w uprawach warzyw i owoców ale również w hodowli zwierząt jako dodatek do pasz. Jest bezpieczny dla zdrowia.

Produkty Zeo4 Garden zostały zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie/ogrodnictwie ekologicznym w całej Europie trafiając na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Rolnictwa Ekologicznego.

 

Produkty  zawierają TMAC®, co to jest?

TMAC® to zmikronizowane glinokrzemiany poddane procesom zwiększającym ich zdolności jonowymienne. To tzw. aktywowany zeolit.  Naturalny zeolit, dla wzmocnienia jego właściwości biofizykalnych, jest poddawany procesowi mikronizacji, jest aktywowany. Aktywowanie następuje w wyniku przyspieszania cząsteczek zeolitu do dużych proędkości a następnie do ich wzajemnego zderzenia. W wyniku tego procesu zwiększa się stykowa powierzchnia cząsteczek oraz ich negatywny ładunek powierzchniowy. Teraz dodatnio naładowane toksyny zostają silniej wiązane. Aktywowany w ten sposób zeolit ma skuteczniejsze działanie. w porówniu z naturalnym zeolitem.  TMAC® jest podstawowym składnikiem produktów prozdrowotnych.

 

Czy zeolit przenika do warzyw lub owoców?

Zeolit jest środkiem poprawiającym właściwości gleby. Nie jest on nawozem i nie zawiera  składników pokarmowych, które przenikają do upraw. Zeolit dzięki swym właściwościom oczyszcza glebę i utrzymuje jej stałą, odpowiednią wilgotność dzięki czemu poprawia się system korzeniowy  roślin oraz ich wzrost. Uprawy są ekologiczne i zdrowe. Zeolit nie przenika do upraw.

 

Jak z pomocą zeolitu uratować ziemię gliniastą lub nadmiernie piaszczystą?

Gleby gliniaste, ciężkie oraz te piaszczyste powodują, że bardzo trudno hodować na nich rośliny  czy założyć trawnik. Woda albo nie może przeniknąć przez zbitą ziemię (gleby gliniaste) lub przez nią przelatuje (gleby piaszczyste). Zeolit poprzez swoją umiejętność  zatrzymywania wody oraz magazynowania powietrza wpływa pozytywnie na oddychanie ziemi oraz jej odpowiednie nawodnienie.

 

W jaki sposób  produkty Zeo4Garden przyczyniają się do pięknego wyglądu trawnika?

W zakładaniu trawników oraz pól golfowych idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie zeolitu.

Zdolność tego minerału do magazynowania wody i substancji odżywczych ale również magazynowania w wolnych przestrzeniach powietrza wpływa bardzo pozytywnie na oddychanie gleby oraz jej nawodnienie.  Nawet cienka warstwa tego minerału spowoduje poprawienie struktury gleby i lepsze korzenienie się  trawy.

 

Dlaczego stosowanie Zeo4Garden jest opłacalne?

Właściwości sorpcyjne produktów Zeo4Garden dzięki zawartości klinoptylolitu  powodują, że

OSZCZĘDZAMY WODĘ – długotrwałe zatrzymywanie wody przez nasze produkty sprawia, że rośliny pobierają ją wolniej i przede wszystkim w sposób ciągły. Dzięki czemu woda nie wysycha a jest magazynowana w Zeo4Garden  co powoduje, że rzadziej podlewamy rośliny. MNIEJ NAWOZIMY – zdolność produktów do wymiany jonowej umożliwia  zatrzymywanie w glebie składników nawozów takich jak azot (N), fosfor (P), wapń (Ca) i magnez (Mg) by następnie wolno i systematycznie zaopatrywać w nie rośliny. Ta cecha pozwala na zmniejszenie dawki nawozów mineralnych. WIĘKSZE PLONY – produkty Zeo4Garden wiążą metale ciężkie, radionukleidy i adsorbują zanieczyszczenia z gleby takie jak arsen (As), kadm (Cd), ołów (Pb) i rtęć (Hg). Taka właściwość ogranicza przenikanie tych związków do roślin czyniąc je zdrowszymi i dając większe plony

 

Co oznacza przyznany produktom certyfikat TUV?

Wszystkie produkty z serii Zeo4 Garden posiadają certyfikaty TÜV „Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana” wydane przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska.  Certyfikaty oznaczają, że wyrób naszych produktów odbywa się wg. ściśle określonych zasad bezpieczeństwa wyrobów i produkcji. Surowiec oraz wyroby gotowe systematycznie poddawane są badaniom jakościowym. Nadzorowi podlega również proces produkcji oraz dokumentacja techniczna i jakościowa.

 

Kiedy najlepiej stosować produkty Zeo4Garden?

Produkty z serii Zeo4 Garden najlepiej stosować wczesną wiosną (marzec – maj) podczas sadzenia roślin, siania czy zakładania trawników oraz jesienią (wrzesień – listopad) tzn. w okresie przygotowań roślin na zimę. Ciepło, które wydziela się podczas reakcji wiązania wilgoci przez  nasze produkty, daje roślinom większe szanse na przetrwanie w ciągu tej pory roku.  Produkty do zastosowań domowych np. w donicach z ziołami i kwiatami mogą być stosowane przez cały rok skutecznie oczyszczając glebą z metali ciężkich i innych substancji, które zanieczyszczają glebę.

 

Gdzie można kupić produkty Zeo4Garden?

Produkty Zeo4 Garden można kupić w sklepie internetowym www.shopeco.pl oraz w sklepach sieci ogrodniczej Leroy Merlin.

 

Kto produkuje ZEO4?

ZEO4 jest produkowany przez Grupę ZEO, do której należą dwie polskie spółki: Zeolitex z Warszawy i ZeoComplex z Krakowa.

 

Czym jest StopLód?

StopLód należy do grupy produktów ZEO4® zawierających UltraClin®, czyli ultra małe, nano- glinokrzemiany poddane procesom zwiększającym ich zdolności jonowymienne. W tych procesach, wolna i związana woda usuwana jest z jego sieci krystalicznej. Woda ta jest następnie ponownie wiązana kiedy wchodzi w interakcję zróżnymi materiałami.

 

Co sprawia, że właśnie StopLód gwarantuje najlepszą przyczepność?

Śliskość lodu wynika z faktu, że na jego powierzchni tworzy się warstwa wody. StopLód to potwierdzony w laboratoryjnych testach system dwóch frakcji UltraClin®. Ten zmodyfikowany, naturalny minerał działa na dwa sposoby. Pierwsza drobniejsza frakcja pełni rolę absorbera pochałaniającego wodę. Druga jonowymienna frakcja, wiąże się trwale z kryształami wody tworząc przyczepną strukturę.

W rezultacie poprzez rozsypanie StopLód na oblodzonych powierzchniach uzyskujemy stabilną, antypoślizgową powierzchnię. Ten swoisty suchy lód o strukturze papieru ściernego zapewnia przyczepność oponom w Twoim samochodzie, butom Twoich dzieci i łapom Twoich zwierząt. Chodzenie po lodzie nigdy nie było łatwiejsze.

 

Czy StopLód powoduje topnienie lodu i śniegu?

To tylko częsciowa prawda. StopLód wchłaniając wilgoć ciemnieje, a ciemne barwy pochłaniają energię promieniowania słonecznego podobnie jak czarny samochód latem. To nagrzanie powoduje, że StopLód wnika w strukturę śniegu i lodu nawet przy temperaturze -30 stopni. Ponad podczas tego procesu wydziela się ciepło, co dodatkowo powoduje nieznaczne topnienie lodu i śniegu.

Rozsypany rano nie dość, że zagwarantuje natychmiastowy efekt, to z pewnością zachowa go przez kolejne dni. Co więcej wnikając pozostawi po sobie drobne dziurki (spulchnienie) co w znaczący sposób ułatwi usunięcie śniegu lób lodu.

 

Czym StopLód różni się od soli drogowej?

Ten produkt był pierwszą w 100% naturalną i ekologiczną alternatywą dla soli drogowej. W przeciwieństwie do niej nie działa chemicznie, nie jest toksyczny i agresywny. Nie powoduje zatem żadnych negatywnych skutków, a co za tym idzie dalszych kosztów. StopLód to pierwszy skuteczny środek w pełni bezpieczny dla dzieci i zwierząt. Dzisiaj już tysiące właścicieli nieruchomości używa go mając pewność, że nie niszczy dorobku swojego życia.

 

Kto i dlaczego stosuje StopLód?

StopLód jest chętnie stosowany przez spółdzielnie mieszkaniowe, firmy, instytucje, lotniska dając pewność, że nie dojdzie do nieszczęśliwych wypadków, a tym samym do kosztownych spraw sądowych i konieczności wypłat odszkodowań.

 

Czy StopLód chroni zabytki i zieleń?

Tak, StopLód jest polecany przez konserwatorów zabytków i konserwatorów zieleni głównie ze względu na swoje nieagresywne i nietoksyczne właściwości. Stosując go mają pewność, że zabytki nie będą narażone na destrukcyjne działanie soli drogowej, a zieleń nie ulegnie degradacji.

 

Gdzie można używać StopLód?

StopLód zagwarntuje Ci przyczepność wokół domu lub firmy. Jako alternatywa do agresywnej soli drogowej zabezpieczy rejony, gdzie odbywa się ruch pieszych i samochodów. Należy skupić się na chodnikach, ścieżkach spacerowych, do jazdy konnej, wejściach, podjazdach, schodach, dziedzińcach, placach zabaw, parkach i parkingach. Jest idealny w rejonach górskich, gdzie szczególnie wymagana jest pewna przyczepność.

 

W jaki sposób StopLód oczyszcza środowisko z metali ciężkich i trucizn?

Dzięki krystalicznej sieci molekularnej działa jako naturalny wymiennik jonów i selektywny absorbent dla szerokiego spektrum szkodliwych substancji. Ta slektywność zależy od ładunku i wielkości pierwiastków. Średnica porów, sita molekularnego zeolitu wynosi ok 4 Angstremy co odpowiada wielkości np. amoniakowi i wodzie. StopLód na stałe pochłania metale ciężkie, radionuklidy i absorbuje zanieczyszczenia z gleby takie jak Pb2+(ołów)>Cd2+(kadm)>Cu2+(miedź)>Co2+(kobalt)>Cr2+(chrom)>Zn2+(cynk)>Ni2+(nikiel)>Hg2+(rtęć). Produkt praktycznie uniemożliwia ich przenikanie do roślin, przez to czyniąc je zdrowszymi. Dzięki temu środowisko naturalne jest chronione, a rośliny pozbawione szkodliwych substancji.

 

Dlaczego StopLód ma pozytywne wpływ na mój trawnik i pozytywne rośliny?

StopLód posiada zdolność magazynowania gazów (np. powietrze) co wpływa pozytywnie na przewietrzanie gleby. Produkt praktycznie uniemożliwia przenikanie substancji szkodliwych do roślin, przez to czyniąc je zdrowszymi. Dzięki temu środowisko naturalne jest chronione, a rośliny pozbawione szkodliwych substancji. Skutecznie hamuje rozwój grzybów i pleśni. Dodatkowo likwiduje jaja larwy szkodników.

Należy pamiętać, że sól drogowa utrudnia korzeniom pobieranie wody, co prowadzi do usychania liści, a następnie do zamierania rośliny. Pierwsze skutki niekorzystnego działania soli drogowej widać już na wiosnę: młode pędy drzew i krzewów usychają, liście stopniową ciemnieją (początkowo są żółte, z czasem brązowieją) i opadają. W kolejnych latach zaczynają zamierać starsze konary, a w końcu całe drzewa (po około 3-4 latach stosowania soli drogowej). Ponadto sól obniża zdolność kiełkowania roślin. Sól drogowa bardzo źle wpływa też na drzewa i krzewy iglaste, które są szczególnie wrażliwe na chlorek sodu.

Z chemicznego punktu widzenia niekorzystne działanie soli drogowej najłatwiej wytłumaczyć przy pomocy zjawiska osmozy. Osmoza polega na przenikaniu wody z roztworu o mniejszym stężeniu (gdzie jest więcej wody) do roztworu bardziej stężonego (gdzie jest mniej wody). W taki sposób roślina i gleba dążą do wyrównania się wody pomiędzy nimi. Podczas posypywania dróg i chodników chlorkiem sodu do gleby wnika bardzo duża ilość soli, przez co podłoże staje się roztworem bardziej nasyconym. Korzenie roślin dążą do wyrównania zawartości wody i oddają ją glebie. Duża ilość soli w glebie powoduje długotrwałą suszę fizjologiczną i rośliny umierają. http://majawogrodzie.tvn.pl/232,Zimowe-solenie-drog,porada.html

 

Dlaczego stosowanie StopLód jest opłacalne?

Nasze doświadczenia wykazały, że już kubek po dużej kawie wypełniony StopLód wystarczy na zabezpieczenie przeciętnego miejsca parkingowego. To sprawia, że StopLód jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem na rynku. Jeżeli dodamy do tego, że jego stosowanie w przeciwieństwie do soli drogowej nie powoduje żadnych szkód (kosztów) to okazuje się, że jest to najtańsze dostępne rozwiązanie.

 

W jaki sposób StopLód chroni moje zwierzęta przed ciężkimi chorobami?

Powszechnie wiadomo, że główną przyczyną ciężkich chorób, takich jak nowotwory są substancje szkodliwe takie jak np. metale ciężkie. Sól drogowa jest najczęściej zanieczyszczona i zawiera ich bardzo dużo. Najwięcej szkodliwego kadmu i ołowiu. Twój pies czy kot kiedy wraca do domu zlizuje tą sól ze swoich stóp, a wraz z nią pochłania szkodliwe substancje. Zastępując StopLód sól drogową nie tylko zapobiegasz śmiertelnym chorobom swojego pupila, ale i neutralizujesz te substancje, które w ostatnich latach trafiły do Twojego domu. Teraz możesz już w prosty sposób chronić swoich bliskich. artykuł: http://www.tg.net.pl/temat/post/miau/2154/Koty-zim-zabjcza-sl-i-smog