O NAS

Olszewsky sp. z o.o. to rodzinna firma założona w marcu 2012 r. Główna siedziba spółki mieści się w Warszawie, natomiast badania i produkcja odbywają się w Toruniu. Firma od 2016 roku należy do grupy ZEO.

PASJA. W 2016 roku połączyliśmy doświadczenie z możliwościami. Dwie firmy: Olszewsky i Complex Minerals – jedna pasja: zeolit. Tak powstała Grupa ZEO. Projekt związany z zeolitem, minerałem o wyjątkowych właściwościach. przyśpieszył, a ziarno zasiane wiele lat temu zaowocowało zupełnie nowymi produktami na rynku.

WIZJA. Naszym podstawowym celem stało się zaprojektowanie ekologicznych produktów. Fundament tej strategii stanowi nasza własna marka ZEO4®, która została objęta ochroną prawną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadectwo ochronne ZEO4 

Wpis w rejestrze Urzędu Patentowego RP ZEO4

Prowadzimy również projekt medyczny pod marką ZEOXIN, którego zadaniem  będzie wprowadzenie na zagraniczny rynek wyrobu medycznego o właściwościach detoksykujących.

Świadectwo rejestracji w EU ZEOXIN

ZEOLIT. Podstawowym składnikiem naszych produktów są naturalne absorbenty takie ja klinoptylolit, czy haloizyt podane procesowi aktywacji. Ich struktura przypominająca gąbkę, zawiera dużą liczbę małych kanalików, które pochłaniają szkodliwe związki chemiczne z gleby, wody i powietrza. I tą fizyczną właściwość postanowiliśmy bliżej poznać i wykorzystać. W efekcie naszych wieloletnich badań stworzyliśmy kilka linii produktowych

PRODUKTY.  W ramach marki ZEO4® stworzyliśmy szereg linii produktowych i w końcu samych produktów. W pierwszej fazie skupiliśmy się na ekologicznych wyrobach dla ogrodnictwa. Tak powstała linia ogrodnicza z produktami poprawiającymi właściwości gleby. Powstała linia ZEO4GARDEN ze sztandarowymi środkami poprawiającymi właściwości gleby: EkoGleba, Nawadniacz, Użyźniacz oraz OczkoWodne. Kolejno powstały produkty z serii ZEO4ECO z takimi wyrobami jak StopLód, EkoPiasek, czy AquaFilter, z serii ZEO4FEED, czyli BydłoTrzoda i Drób. Pierwszą ofertę zamyka seria ZEO4HOBBY z Aquarium, MójPies, MójKot i Żwirek dla Kota .

JAKOŚĆ. Od samego początku założyliśmy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego nasza produkcja odbywa się według ściśle monitorowanych procedur. O jakości naszych wyrobów niech świadczy fakt, że uzyskały certyfikaty TÜV, a nasze zakłady zostały zarejestrowane przez Główny Inspektorat Weterynaryjny.

ZEO4® EKO: EkoPiasek i AquaFilter

ZEO4® FEED: Bydło, Trzoda i Drób

ZEO4® GARDEN: EkoGleba, Użyźniacz, Nawadniacz i OczkoWodne

ZEO4® HOBBY: Filtr do Akwarium

EKOLOGIA. To, że ochrona środowiska naturalnego leży nam na sercu sprawia, że każdy produkt wprowadzany na rynek jest naturalny. Ma służyć ochronie ludzkiego zdrowia.  Warto też wspomnieć, że nasze ogrodnicze wyroby poprawiające właściwości gleby Minister Rolnictwa zakwalifikował jako środki do stosowania w rolnictwie/ogrodnictwie ekologicznym w całej Europie.

Wykaz środków zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

ZEO4® EkoGleba świadectwo kwalifikacji „rolnictwo ekologiczne” EU NE/289/2015 

ZEO4® Użyźniacz świadectwo kwalifikacji „rolnictwo ekologiczne” EU NE/288/2015

ZEO4® Nawadniacz świadectwo kwalifikacji „rolnictwo ekologiczne” EU NE/290/2015

NAUKA. W tym celu nawiązaliśmy stałą współpracę i zostaliśmy członkami w organizacjach zeolitowych na całym świecie: International Zeolite Association (Szwajcarja), International Natural Zeolite Association (Włochy) oraz Polskim Towarzystwie Zeolitowym. Nasza grupa współpracuje również z wieloma krajowymi ośrodkami akademickimi i instytutami badawczymi..

Wszystkie wyroby ZEO4® produkowane są ściśle w oparciu o regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej  i Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące ekologii:

  • Ustawa z dnia 10.07.2007 O nawozach i nawożeniu. Pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy. Pobierz
  • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych. Pobierz
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 505/2012 z dnia 14.06.2012 zmieniające i poprawiające Rozporządzenie (WE) 889/2008; Pobierz
  • Załącznik 1 Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze. Pobierz
  • Załącznik VI Dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt; Pkt 1.D Dodadki technologiczne – substancje wiążące, przeciwzbrylające i koagulanty Pobierz
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 651/2013 z dnia 9.07.2013 dotyczące zezwolenia na stosowanie klinoptyloitu pochodzenia osadowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt. Pobierz
  • European Food Safety Authority Journal 2013/3039 – Scientific Opinion on the safety and efficacy of clinoptilolite of sedimentary origin for all animal species Pobierz

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU